Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Bạch Hà

Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
ybi-yenbinh-th-thcsbachha@edu.viettel.vn